Wyciągi Bankowe WAPRO Fakir


Cel opracowania programu Wyciągi Bankowe.

Cash is king„, czyli gotówka jest królem – to jedno z najbardziej znanych powiedzonek używanych przez inwestorów giełdowych. Oni najlepiej wiedzą, jak bolesne i kosztowne może być nieodpowiednie zarządzanie swoimi rezerwami gotówki. Dla większości firmy obroty na koncie bankowym (kontach) pozwalają na analizę płynności finansowej i kontrolę rozrachunków w systemie finansowo-księgowym.

Program WB.NET umożliwia przeglądanie i filtrowanie operacji bankowych off-line (bez połączenia z bankiem) oraz zachowanie historii operacji bankowych na podstawie elektronicznych wyciągów w postaci plików CSV, VideoTel, OPTIMA dla banku PeKaO S.A. MT940 i MT942.

Osoba posiadająca dostęp do banku może wyeksportować wyciąg w postaci odpowiedniego pliku i wysłać do działu księgowego do pracownika, który nie musi znać loginu i hasła do konta a będzie miała możliwość wygodnego przeglądania operacji bankowych.

Wyeksportowane dane (za rok, miesiąc) mogą też stanowić elektroniczne archiwum operacji na koncie w przypadku gdy:

 1. zamierzamy zamknąć konto bankowe,

 2. bank zapewnia nam dostęp do archiwum za określony czas wstecz (6 m-cy czy rok) a za wykonanie wydruków za okresy poprzednie banki pobierają opłaty (cennik zawarty jest

w regulaminach).

Możemy mieć tez taki problem, że bank udostępnia eksport do pliku CSV a nasz system finansowy nie akceptuje tego formaty. W takim przypadku WB.NET pozwala przekonwertować wyciąg na inny standardowy format taki jak Videotel, MT942 i MT940.

Dla kogo jest program:

 1. chcemy zachować historie obrotów konta bankowego w przypadku likwidacji konta,

 2. usprawnić rozrachunki przy automatycznym wczytaniu przez system FK (Wapro Fakir, Comarch OPTIMA, CORAX, HERMES) poprzez wcześniejszą analizę i ustalenia jakie konta musimy założyć przed importem (unikniemy zapisów na koncie technicznym dla nierozpoznanych rozrachunków).

Wstęp.

Na początku chcemy oświadczyć, że program WB.NET współpracując z programami FK na bazie SQL wykonuje tylko operacje czytania.

Nie zmienia treści zapisów i nie dodaje rekordów (jedna operacja to select).

Program WB.NET obsługuje tekstowe formaty wyciągów bankowych pozwalając na:

 1. odczytanie obsługiwanego formatu, przedstawienie danych w formie wygodnej siatki wzorowanej na arkuszu Excel,

 2. łączenie danych z różnych kont bankowych (w tym wg różnych formatów),

 3. filtrowanie danych wg następujących kryteriów:

 1. daty i zakresu dat,

 2. kwoty i zakresu kwot,

 3. numeru rachunku kontrahenta lub rachunku firmowego (z jakiego jest wyciąg),

 4. rodzaju operacji (wpływy i wypływy).

 1. konwertowanie zestawienia do nowego formatu (arkusz Excel, format MT942, format OPTIMA banku PeKaO S.A.,VideoTel.

Program pozwala jak zaznaczono łączenie danych z różnych kont bankowych (jeżeli firma posiada kilka kont). Każdy z tych banków może przedstawiać dane wg innego formatu (pliki CSV posiadają różną budowę to jest w rożnej kolejności przedstawiają dane – nie ma jednego standardu) ale program WB.NET pozwala połączyć te obroty i ustala przepływy finansowe firmy wg operacji na rachunku bankowym.

Rozpoznawane formaty danych bankowych.

Program rozpoznaje i poprawnie interpretuje następujące formaty danych:

 1. MT940 podstawowy i rozszerzony z Banku PeKaO S.A,

 2. MT942 PeKaO S.A,

 3. MT940 banku City Handlowy,

 4. MT940 zdefiniowany wg dokumentacji z pomocą wbudowanego w program formularza definicji (z pomocą tego mechanizmu dostarczamy kilka skryptów między innymi dla banku PeKaO S.A., BzWbK),

 5. VideoTel,

 6. Pliki CSV o bardzo różnorodnej filozofii i implementacji elektronicznej dla takich banków jak:

 1. mBank,

 2. Multibank,

 3. ING,

 4. PBK,

 5. PKO BP,

 6. Credit Agricole,

 7. BRE Bank,

 8. dawny BG,

 9. PeKaO 24.

 10. i wiele innych – praktycznie możliwa jest prosta implementacja każdego standardu

j) plik tekstowy zdefiniowany przez użytkownika.

Wczytywane pliki mogą posiadać kodowanie polskich liter wg następujących formatów:

 1. Windows 1250,

 2. ISO 8859-2,

 3. UNICODE,

 4. UTF-16,

 5. UTF-32.

Na etapie czytania następuje (w tle ) konwersja następujących elementów:

 1. formatów do wspólnej postaci,

 2. kodowanych liter do wersji Windows 1250,

 3. łączenia danych :

 1. z różnych kont bankowych,

 2. z różnych okresów.

Współpraca z systemami finansowo-księgowymi.

Program WB.NET współpracuje z następującymi systemami:

 1. Wapro Fakir i Wapro Mag firmy ASSECO BS,

 2. Comarch OPTIMA,

 3. Corax i FK Hermes firmy Humansoft z Radomia,

 4. Dowolny plik csv z danymi kontrahentów (numer konta, Numer rachunku bankowego, nazwa). Zakres współpracy polega na:

 1. połączeniu się do bazą MS SQL lub wczytaniu pliku CSV,

 2. wczytaniu informacji o kontrahentach (nazwa, rachunek bankowy numer ID, nazwa skrócona),

 3. wczytaniu wyciągów i ustaleniu:

 1. jakie numery rachunków bankowych nie występują w ewidencji FK,

 2. dla numerów rachunków zaewidencjonowanych w bazie FK do każdej operacji dołączony jest numer kontrahenta i jego nazwa.

Operacje powyższe pozwolą na:

 1. przyspieszenie rozrachunków z kontrahentami,

 2. dokonanie konwersji na format akceptowany przez systemy FK.

 3. kontrola kont pozwoli uniknąć zapisów na koncie technicznym przy imporcie dokumentów.

Profesjonalne usługi informatyczne

Profesjonalne usługi informatyczne są dostępne dla każdego. Sprawdź sam! Skontaktuj się już dziś 535 50 53 59
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Kliknij [TUTAJ] aby nie wyświetlać więcej tej informacji.