Programy WAPRO Mag - Sprzedaż i Magazyn


 • 1

  PROFESJONALNA NAPRAWA BAZ DANYCH

  30-dniowa wersja programu WF-MAG

  Tylko do końca roku 2016 kupując u nas oprogramowanie równowartość zakupu możesz przeznaczyć na usługi informatyczno-wdrożeniowe, również na specjalistyczne usługi naprawy baz danych.  Innymi słowy program za 290zł netto możesz mieć praktycznie za darmo.

  Program WAPRO Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego WAPRO Mag ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

  Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program WAPRO Mag w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

  WAPRO Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

   

  Kontrahenci

  • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)
  • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)
  • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)
  • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)
  • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta
  • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)
  • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

  Artykuły i usługi

  • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
  • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
  • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu
  • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży
  • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży
  • nieograniczona ilość cen sprzedaży
  • indywidualne cenniki dla kontrahentów

  Pozostałe kartoteki

  kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupykartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowaniainne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

  Dokumenty występujące w systemie

  Magazynowe:

  bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU,

  Handlowe:

  faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT

  Rozrachunkowe:

  KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

  WAPRO Mag Start zakres funkcjonalny systemu:

  Magazyny

  • obsługa jednego magazynu
  • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy
  • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto

  Inwentaryzacja

  • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu
  • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów

  Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

  • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych
  • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy
  • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)
  • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu
  • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
  • sprzedaż asortymentu na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy
  • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów
  • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów

  Rozrachunki

  • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych
  • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań
  • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)
  • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)
  • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków
  • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
  • drukowanie wezwań do zapłaty
  • obsługa rozrachunków wielowalutowych
  • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych
  • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności

  Finanse

  • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu
  • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe
  • wydruk raportów kasowych
  • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego

  Zestawienia

  • stan magazynu, oferty, cenniki
  • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
  • zestawienia obrotów magazynowych
  • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
  • analizy stanu rozrachunków
  • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców

   

 • 2

  PROFESJONALNA NAPRAWA BAZ DANYCH

  30-dniowa wersja programu WAPRO Mag

   

  Tylko do końca roku 2016 kupując u nas oprogramowanie równowartość zakupu możesz przeznaczyć na usługi informatyczno-wdrożeniowe, również na specjalistyczne usługi naprawy baz danych.  Innymi słowy program za 690zł netto możesz mieć praktycznie za darmo.

  Program WAPRO Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego WAPRO Mag ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

  Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program WAPRO Mag w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

  WAPRO Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

   

  Kontrahenci

  • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)
  • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)
  • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)
  • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)
  • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta
  • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)
  • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

  Artykuły i usługi

  • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
  • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
  • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu
  • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży
  • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży
  • nieograniczona ilość cen sprzedaży
  • indywidualne cenniki dla kontrahentów

  Pozostałe kartoteki

  • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy
  • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania
  • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

  WAPRO Mag Biznes - dokumenty występujące w systemie

  Magazynowe:

  bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne

  Handlowe:

  • faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT,
  • faktura pro forma

  Rozrachunkowe:

  KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

  WAPRO Mag Biznes zakres funkcjonalny systemu:

  Magazyny

  • obsługa dowolnej liczby magazynów
  • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy
  • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto

  Inwentaryzacja

  • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu
  • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów

  Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż

  • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych
  • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy
  • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych
  • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)
  • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu
  • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
  • sprzedaż asortymentu z wielu magazynów na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy
  • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów
  • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów

  Rozrachunki

  • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych
  • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań
  • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)
  • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)
  • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków
  • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
  • drukowanie wezwań do zapłaty
  • obsługa rozrachunków wielowalutowych
  • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych
  • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności

  Finanse

  • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu
  • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe
  • wydruk raportów kasowych
  • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego

  Zamówienia

  automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców

  Zestawienia

  • stan magazynu, oferty, cenniki
  • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
  • zestawienia obrotów magazynowych
  • sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
  • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
  • analizy stanu rozrachunków
  • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców
 • 3

  PROFESJONALNA NAPRAWA BAZ DANYCH

  30-dniowa wersja programu WAPRO Mag

   

  Tylko do końca roku 2016 kupując u nas oprogramowanie równowartość zakupu możesz przeznaczyć na usługi informatyczno-wdrożeniowe, również na specjalistyczne usługi naprawy baz danych.  Innymi słowy program za 1590zł netto możesz mieć praktycznie za darmo.

  Program WAPRO Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego WAPRO Mag ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

  Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program WAPRO Mag w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

  WAPRO Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

   

  Kontrahenci

  • dane teleadresowe kontrahenta (strona www z możliwością uruchomienia przeglądarki)
  • tworzenie nieograniczonej ilości typów (np. dostawcy, odbiorcy, itp.) oraz grup kontrahentów (np. podział według państw, województw)
  • dane handlowe (domyślna cena, narzut/upust, sposób zapłaty, kredyt kupiecki)
  • kod kreskowy (elektroniczna identyfikacja)
  • możliwość przypisania kilku numerów kont bankowych do jednego kontrahenta
  • lista firm powiązanych (płatników, odbiorców)
  • tekst powiadomienia (pojawiający się przy wyborze kontrahenta)

  Artykuły i usługi

  • cztery typy asortymentów: towary, produkty, opakowania i usługi
  • podział na dowolnie definiowane kategorie asortymentowe
  • dwa indeksy i kody kreskowe dla każdego artykułu
  • oddzielne stawki VAT dla zakupu i sprzedaży
  • różne jednostki miary dla zakupu, magazynowania i sprzedaży
  • nieograniczona ilość cen sprzedaży
  • indywidualne cenniki dla kontrahentów

  Pozostałe kartoteki

  • kategorie asortymentowe - możliwość zdefiniowania nieograniczonej ilości pozycji kategorii asortymentowych oraz podziału kategorii asortymentowych na dowolnie zdefiniowane grupy
  • kartoteka kursów walut z możliwością definiowania bieżących kursów oraz przechowywania kursów archiwalnych
  • kartoteka jednostek miar stwarza możliwość przyjmowania i wydawania towaru w różnych jednostkach miary, z automatycznym przeliczaniem ilości oraz wartości według jednostki magazynowania
  • inne kartoteki pomocnicze (Dokumenty magazynowe, Dokumenty handlowe, Dokumenty zapłat, Stawki VAT, Ceny, Klasyfikacja kontrahentów, Grupy kontrahentów)

  WAPRO Mag Prestiż dokumenty występujące w systemie

  Magazynowe:

  bilans otwarcia, remanent, PZ, WZ, MM, ZU, SU, zamówienia odbiorców i własne

  Handlowe:

  • faktura VAT, rachunek zwykły, paragon, faktura korygująca VAT, faktury walutowe, faktury zakupowe
  • faktura pro forma

  Rozrachunkowe:

  KP, KW, przelew, rejestracja przelewu zewnętrznego, wpłata gotówki na rachunek, kompensata, wezwanie do zapłaty, nota odsetkowa

  WAPRO Mag Prestiż zakres funkcjonalny systemu:

  Magazyny

  • obsługa dowolnej liczby magazynów
  • rozchodowanie towaru metodą FIFO lub LIFO, wybór z konkretnej dostawy
  • ewidencja magazynowa prowadzona w cenach rzeczywistych netto i brutto

  Inwentaryzacja

  • możliwość wprowadzenia jednego Bilansu Otwarcia (bilans można zrobić w dowolnym momencie) i wielu kolejnych remanentów, korygujących stan magazynu
  • wydruki remanentowe w dowolnym momencie na podstawie archiwalnego zapisu wszystkich remanentów

  Obrót magazynowy, zakup i sprzedaż w WF-MAG'u Prestiż

  • proste i szybkie wprowadzanie oraz swobodna modyfikacja lub usuwanie dokumentów magazynowych i handlowych
  • możliwość wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów magazynowych i handlowych w oparciu o oryginalny dokument handlowy
  • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i WZ na podstawie jednego lub wielu zamówień odbiorców lub własnych
  • pełna automatyzacja i kontrola poprawności całego procesu zakupu i sprzedaży z wykorzystaniem informacji zawartych w kartotekach systemu (cenniki, sposoby i terminy płatności, limity kupieckie, system ostrzeżeń)
  • możliwość dodania nowego kontrahenta, płatnika, artykułu lub usługi w trakcie wystawiania dokumentu
  • możliwość wystawienia faktury na podstawie kilku dokumentów WZ
  • sprzedaż asortymentu z wielu magazynów na jednym dokumencie handlowym, wybór towaru z dowolnej dostawy
  • możliwość wystawiania faktur walutowych
  • automatyczne tworzenie dokumentów PZ i faktur zakupu na podstawie wprowadzonego dokumentu SAD
  • łatwe wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów według różnorodnych kryteriów
  • bogactwo różnorodnych wariantów wydruków dokumentów

  Modył Produkcja w WF-MAG Prestiż

  Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe

  Rozrachunki

  • należności i zobowiązania generowane automatycznie przez program na podstawie dokumentów handlowych
  • możliwość dopisania ręcznego należności i zobowiązań
  • w pełni automatyczne rozliczanie rozrachunków poprzez kasę (wydruk KP, KW), bank (wydruk przelewu - także na oryginalnych blankietach w nowym formacie)
  • rozliczanie dokumentów poprzez kojarzenie z innymi (kompensata)
  • swoboda kojarzenia i anulowania rozrachunków
  • rozliczenia częściowe i grupowe wielu dokumentów
  • drukowanie wezwań do zapłaty
  • obsługa rozrachunków wielowalutowych
  • rejestracja noty odsetkowej z możliwością regulacji wielkości odsetek karnych
  • możliwość dowolnej analizy stanu należności i zobowiązań według zadanych kryteriów np. daty płatności , kontrahenta, formy płatności

  Finanse w WAPRO Mag

  • ręczne lub automatyczne wystawianie kwitów KP i KW oraz Poleceń Przelewu
  • rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe
  • wydruk raportów kasowych
  • możliwość rozliczenia należności lub zobowiązania w czasie wypisywania dokumentu kasowego lub bankowego

  Zamówienia

  automatyczna rezerwacja towaru wg priorytetów zamówień od odbiorców

  Moduł CRM

  uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem

  Zestawienia WAPRO Mag'a Prestiż

  • stan magazynu, oferty, cenniki
  • różnorodne zestawienia dokumentów magazynowych i handlowych, rejestry VAT
  • zestawienia obrotów magazynowych
  • sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
  • analizy zakupów, sprzedaży i zysków wg różnych kryteriów
  • analizy stanu rozrachunków
  • rejestry dokumentów i wykaz najlepszych odbiorców
 • 4

  PROFESJONALNA NAPRAWA BAZ DANYCH

  30-dniowa wersja programu WAPRO Mag

   

  Tylko do końca roku 2016 kupując u nas oprogramowanie równowartość zakupu możesz przeznaczyć na usługi informatyczno-wdrożeniowe, również na specjalistyczne usługi naprawy baz danych.  Innymi słowy program za 1990zł netto możesz mieć praktycznie za darmo.

  Program WAPRO Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego WAPRO Mag ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

  Wbudowany moduł zamówień (w wariancie BIZNES i PRESTIŻ) pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program WAPRO Mag w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM - prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

  WAPRO Mag dla Windows (SQL) jest funkcjonalną kontynuacją, dobrze znanej na polskim rynku, wersji DOS-owej programu. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych.

   WAPRO Mag Prestiż Plus jest rozbudowaną wersją WAPRO Mag Prestiż

  WAPRO Mag PRESTIŻ PLUS posiada pełną  funkcjonalność WF-MAG Prestiż oraz dodatkowo możliwość samodzielnego tworzenia funkcjonalnych rozwiązań dla indywidualnych potrzeb użytkowników z wykorzystaniem tabel dodatkowych i gniazd rozszerzeń.


  1. Tabele dodatkowe - pozwalają użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu jak: kontrahentami, asortymentem itd. Informacje takie mogą być przetwarzane przez system, filtrowane, czy też wykorzystane w zestawieniach „Crystal Reports”.

  2. Gniazda rozszerzeń - można je określić jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu. Nazwy gniazd rozszerzeń odzwierciedlają zdarzenia jakie zachodzą podczas pracy z programem. Mamy więc gniazdo po zatwierdzeniu dokumentu handlowego, przed dodaniem pozycji dokumentu itd. Program realizując standardowe operacje, gdy dochodzi w kolejności wykonania do gniazda rozszerzeń, rozpoczyna analizę tego co znajduje się w gnieździe i wykonuje moduły rozszerzające, które podpięliśmy do tego gniazda. Mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp.


  Funkcjonalność gniazd rozszerzeń przypomina dostępne w systemie Operacje dodatkowe, różnica polega na tym, iż automat wywołujący procedury robi to bez potrzeby ingerencji użytkownika.
  Za pomocą instrukcji w gnieździe możemy również sterować zachowaniem się programu. Możemy zadać pytanie użytkownikowi i wykonać moduł rozszerzeń w zależności od jego decyzji. Można również sprawdzić wartość określonych parametrów i w zależności od wyniku sprawdzenia podjąć lub przerwać dalsze wykonywanie sekwencji zdarzeń w programie. Oczywiście można również zablokować wykonanie standardowych funkcji programu lub też ominąć ich wykonanie w sposób niewidoczny dla użytkownika tzn. zrealizować własną procedurę postępowania zamiast wbudowanej w program.

  Możliwości wykorzystania gniazd rozszerzeń ograniczone są jedynie naszą wyobraźnią. Można wzbogacić WF - Maga o elementy:

  • serwisu maszyn i urządzeń;
  • wypożyczalni;
  • prowadzenia i rozliczania projektów;
  • ... i wiele  innych zastosowań wynikających z potrzeb użytkowników.

Profesjonalne usługi informatyczne

Profesjonalne usługi informatyczne są dostępne dla każdego. Sprawdź sam! Skontaktuj się już dziś 535 50 53 59
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Kliknij [TUTAJ] aby nie wyświetlać więcej tej informacji.