Oprogramowanie dla firm


 • 1

  Oprogramowanie dla firm jest ważnym elementem funkcjonowania prawie każdej firmy. Potrzebujemy coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań aby móc skutecznie zarządzać firmą.
  Programy dla firm mają wspomagać sprzedaż, księgowość, kadry i płace. Mają dostarczać informacji biznesowych praktycznie na każdy temat. Oferujemy oprogramowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, jego wdrożenie jak również pomoc w jego dalszym rozwoju. Bazą wyjściową są programy największych producentów tego typu rozwiązań takich jak Comarch, Asseco Wapro, oraz Insert.
  Prosimy pamiętać że zakup programu to tak naprawdę dopiero początek. Nasze wieloletnie doświadczenie wdrożeniowe pozwoli Państwu z niego korzystać w pełni. Dołożymy starań aby je spersonalizować a w razie potrzeby zintegrować z innymi systemami, sklepami internetowymi, systemami partnerów biznesowych.
  Skończyły się czasy kiedy program magazynowy służył do wystawiania faktur tylko, a program księgowy do zaksięgowania dokumentów. Osobiście uważam że największym ograniczeniem do wdrażania coraz lepszych rozwiązań jest nasza wyobraźnia. Niemniej wyrażam przekonanie iż wyobraźnia Państwa połączona z naszym doświadczeniem sprawi iż systemy informatyczne będą wykonywać za Was coraz więcej pracy, pozwalając na coraz bardziej dynamiczny rozwój Państwa firmy

 • 2

  Operacje na wielu podmiotach

  Zbiorcze naliczanie i wydruk deklaracji VAT-7/7K/7D, VAT-UE, PIT-36/36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-12, PIT-2 oraz obsługa raportów o zaliczkach na podatek dochodowy.
  Zbiorcze naliczanie i wydruk korekt deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R oraz VAT-UEK.
  Kompleksowa obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji i ich korekt.
  Zbiorcze wyliczanie deklaracji ZUS i eksport do plików Płatnika.
  Zbiorczy wydruk księgi przychodów i rozchodów.
  Zbiorczy wydruk ewidencji VAT.
  Kopiowanie kartotek instytucji, urzędów skarbowych oraz ZUS między podmiotami.
  Archiwizacja danych podmiotów.
  Konwersja baz wielu podmiotów do nowej wersji.

  Zbiorcze ustawianie parametrów

  Parametry ubezpieczeń i funduszy ZUS.
  Podatki i koszty.
  Stałe płacowe.
  Stawki kilometrówki.
  Parametry wydruków tekstowych.
  Parametry Gratyfikanta GT.
  Parametry czasu pracy.
  Parametry Personelu.
  Wzorce wydruków.

  Raportowanie

  Raport informujący o rozliczeniach z klientem (informacje na temat wykonanych wpisów do księgi przychodów i rozchodów, zadekretowanych lub zaksięgowanych dokumentów w księdze handlowej).
  Raport statystyczny baz podmiotów.

  Zarządzanie

  Zarządzanie listą podmiotów.
  Zarządzanie personelem i uprawnieniami.
  Zarządzanie planerem.
  Opisywanie podmiotów.

 • 3

  Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz GT to doskonałe narzędzie zarówno dla przedsiębiorstw samodzielnie dokumentujących działalność gospodarczą, jak i biur rachunkowych. Dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT możliwa jest także podstawowa obsługa płac.

  Rachmistrz GT jest kolejną wersją znanych w Polsce programów firmy InsERT: Rachmistrza 4 i Rachmistrza dla Windows. To sprawny system wyposażony w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.

  Rachmistrz GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Subiekta GT – system obsługi sprzedaży dla małych i średnich firm, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

  Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

  prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (w zależności od wybranej formy księgowości);
  prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży w tym ewidencjonowanie transakcji unijnych; możliwość wprowadzania sprzedaży nieudokumentowanej rozliczanej strukturą zakupów;
  prowadzenie ewidencji danych pojazdów wykorzystywanych do celów służbowych, rachunków związanych z eksploatacją pojazdów oraz ewidencji przebiegu pojazdów;
  prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i księgowanie amortyzacji, wydruk planu amortyzacji), a także prowadzenie ewidencji wyposażenia i remanentów;
  prowadzenie kartoteki kontrahentów oraz wspólników (indywidualne parametry dotyczące rozliczeń z ZUS, automatyczne księgowanie w koszty lub odliczanie od dochodu składek ZUS i innych funduszy, obliczanie i dokumentowanie odpowiednim raportem zaliczki na podatek dochodowy);
  rozbudowana obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę; wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych oraz wypłat (w tym możliwość automatycznego wyliczania na podstawie zdefiniowanych schematów wynagrodzeń);
  naliczanie, wydruk oraz pełna obsługa wysyłki elektronicznej deklaracji skarbowych (wraz z niezbędnymi załącznikami): VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,VAT-UE, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-4R, PIT-28, PIT-8AR;
  Obsługa korekt deklaracji skarbowych z wysyłką elektroniczną;
  wystawianie deklaracji ZUS (DRA, RCA, RZA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik ZUS;
  integracja z systemem obsługi sprzedaży Subiekt GT oraz możliwość współpracy (przez opcję Komunikacja) z innymi systemami (np. Subiekt dla Windows, Subiekt 5 EURO, mikroSubiekt dla Windows).

  Rachmistrz GT dostępny jest również w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która umożliwia zakup programu w promocyjnym zestawie.

 • 4

  Najważniejsze cechy programu Rewizor GT

  Profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  Stworzony w oparciu o Ustawę o Rachunkowości.
  Dostosowanie do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
  Praca w podziale na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
  Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający określenie podstawowych parametrów pracy, wygenerowanie lub przeniesienie z innego podmiotu planu kont oraz definicji sprawozdań finansowych.
  Elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych i inne.
  Rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych, wyszukiwanie kont za pomocą technologii InsTYNKTi wiele innych usprawnień.
  Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie). Ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach. Pełna historia rozrachunków. Rozrachunki wspólne z Subiektem GT.
  Ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów). Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K – rozliczanie miesięczne lub kwartalne.
  Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu. Rozbudowane schematy importu. Szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji).
  Funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne.
  Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych.
  Definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych.
  Obsługa płac za pomocą dołączanego do Rewizora GT programu mikroGratyfikant GT.
  Tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne). Zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu.
  Kolejny produkt wchodzący w skład cieszącej się dużym uznaniem linii InsERT GT, w pełni zintegrowany z systemem Subiekt GT.
  Nowoczesne rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (zakładki, rozbudowana parametryzacja list, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
  Intuicyjność i kontekstowość pracy (dekretacja kontekstowa, moduły pokrewne, parametry i zestawienia kontekstowe i inne).
  Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005 lub 2008 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
  Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.

  Plan kont i kartoteki powiązane

  Możliwość automatycznego wygenerowania wzorcowego planu kont zależnego od profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
  Możliwość przeniesienia planu kont z dowolnego podmiotu i roku obrotowego.
  Obsługa kont bilansowych, wynikowych i pozabilansowych (zapis jednostronny nie uwzględniany w bilansowaniu dekretów księgowych).
  Obsługa kont rozrachunkowych. Dotyczy tylko kont kartotekowych powstałych przez podłączenie kartotek stałych: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS lub kartotek filtrowanych opartych w/w kartotekach stałych.
  Możliwość zdefiniowania 2 dodatkowych nazw konta (do wykorzystania w zestawieniach własnych).
  Osobny moduł do zarządzania kartotekami powiązanymi, czyli kartotekami, które można podłączać w planie kont.
  Obsługa 13 kartotek stałych: dostawców, odbiorców, pracowników, wspólników, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS, środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, rachunków bankowych, kas gotówkowych, magazynów, miejsc powstawania kosztów oraz grup towarowych.
  Obsługa kartotek filtrowanych, definiowanych na podstawie kartotek stałych, np. Odbiorcy z krajów Unii Europejskiej.
  Obsługa kartotek zwykłych, definiowalnych dowolnie przez użytkownika, np. Zlecenia produkcyjne.
  Automatyczne generowanie kont dla wszystkich pozycji danej kartoteki (funkcja Podłącz kartotekę).
  Elastyczne narzędzie do zarządzania numerami analityk dla kont kartotekowych (funkcja Elementy kartoteki).
  Możliwość przypisania stawki VAT do konta służąca do automatycznego wprowadzania zapisów do ewidencji VAT.
  Precyzyjne wyszukiwanie (F7) i filtrowanie (F8) planu kont wg zadanych kryteriów z wykorzystaniem technologii InsTYNKT.
  Wygodny informator o koncie, zawierający informacje o zapisach na koncie, stanie konta oraz o wykorzystaniu konta w definicjach sprawozdań finansowych i deklaracjach.
  Możliwość przeniesienia bilansu zamknięcia z poprzedniego roku obrotowego jako bilans otwarcia roku bieżącego w dowolnym momencie pracy z programem.
  Wprowadzanie ręczne, zatwierdzanie, korygowanie i drukowanie bilansu otwarcia.

  Ewidencje księgowe

  Ewidencjonowanie dokumentów księgowych z podziałem na lata obrotowe. Dowolna liczba lat obrotowych. Długość roku obrotowego do 24 miesięcy.
  Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w rejestrach (dowolna liczba rejestrów księgowych, rozbudowane definicje).
  Postać dekretu Konto | Kwota Wn | Kwota Ma umożliwiająca wprowadzenie wielu dodatkowych informacji o każdym zapisie na konto (11 dostępnych kolumn).
  Możliwość określenia kontroli bilansowania dekretu księgowego: wg grup dekretu lub wg całości dekretu.
  Obsługa kont przeciwstawnych – tylko gdy zapisy są wprowadzane z kontrolą bilansowania wg grup dekretu.
  Pełna zgodność zapisów wprowadzonych na konta rozrachunkowe z należnościami i zobowiązaniami ewidencjonowanymi w modułach rozrachunkowych.
  Możliwość automatycznego tworzenia rozrachunków do zapisów na kontach rozrachunkowych (w dowolnej walucie).
  Możliwość podłączania rozrachunków istniejących i niepowiązanych z dekretami (np. utworzonych ręcznie w Subiekcie GT) do zapisów na kontach rozrachunkowych.
  Możliwość automatycznego rozliczania rozrachunków w trakcie wprowadzania dokumentów księgowych. Do wyboru 4 sposoby rozliczania: wg daty powstania, wg terminu płatności, wg numeru transakcji oraz wg kwoty rozrachunku.
  Możliwość wprowadzania dekretów jednowalutowych i wielowalutowych (określanie waluty i kursu dla każdego zapisu na konto).
  Kontrola różnic zaokrągleń wynikających z przeliczeń dekretów walutowych na PLN (zapis różnicy na konto zdefiniowane w parametrach planu kont).
  Możliwość automatycznego generowania zapisów VAT na podstawie zapisów na kontach (na podstawie stawki VAT przypisanej do konta oraz definicji rejestru księgowego).
  Kontrola zgodności zapisów na kontach z zapisami w ewidencji VAT.
  Kontrola kręgu kosztów (program sprawdza, czy wprowadzono zapisy na konta zdefiniowane w parametrach planu kont).
  Bogate możliwości wyboru konta w dekretacji: za pomocą listy, Instynktu, konta, a dla kont kartotekowych odbiorców i dostawców dodatkowo wg Instynktu, symbolu lub NIP-u kontrahenta.
  Możliwość wprowadzania szablonowych dekretów z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych pieczęci księgowych.
  Możliwość dowolnego poprawiania (i usuwania) dekretów księgowych do momentu ich zaksięgowania.
  Nadawanie numeru dziennika i numeru pozycji w dzienniku dokumentom księgowym w momencie ich księgowania.
  Możliwość wyliczenia potwierdzenia salda dla kontrahenta na dowolny dzień (na podstawie zapisów wprowadzonych na kontach rozrachunkowych).
  Zestawienie Ślad rewizyjny obrazujące kto, kiedy i jakie operacje wykonywał na dokumentach księgowych.
  Ewidencje VAT widoczne jako osobne moduły (podobnie jak w Rachmistrzu GT).
  Możliwość wprowadzania zapisów najpierw do ewidencji VAT, a następnie ich zadekretowania na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów dekretacji.
  Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach pojazdów „nieciężarowych”.
  Obsługa podatku niepodlegającego odliczeniu przy zakupach paliw do pojazdów „nieciężarowych”.
  Możliwość wykonywania typowych przeksięgowań za pomocą wcześniej zdefiniowanych automatów przeksięgowań.
  Możliwość zamknięcia roku obrotowego (nie można jednak zmodyfikować ani dopisać żadnego dokumentu księgowego w roku, który został zamknięty).

  Finanse i rozrachunki

  Ewidencjonowanie dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Subiektem GT.
  Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Subiektem GT.
  Obsługa wyciągów bankowych agregujących operacje bankowe w postaci jednego dokumentu.
  Automatyczna dekretacja zatwierdzonych wyciągów bankowych za pomocą mechanizmów Importu z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
  Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
  Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
  Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
  Automatyczna dekretacja dokumentów kasowych i operacji bankowych za pomocą dekretacji kontekstowej lub importu. Wymaga wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
  Moduły rozrachunkowe wspólne dla Rewizora GT i Subiekta GT.
  Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
  Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
  Automatyczne generowanie rozrachunków: poprzez dekretację na kontach rozrachunkowych, przez wprowadzenie dokumentu kasowego lub operacji bankowej, przez wystawienie dokumentu handlowego w Subiekcie GT. Dostępna również możliwość wprowadzenia ręcznego rozrachunków.
  Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego oraz automatycznie podczas wprowadzania dekretów księgowych.
  Możliwość wprowadzenia rozrachunków w bilansie otwarcia kont kartotekowych. Nierozliczone rozrachunki w danym roku obrotowym przechodzą automatycznie jako rozrachunki nierozliczone powiązane z bilansem otwarcia roku następnego. Wymagane jest przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia roku następnego.
  Obsługa programu źródłowego (Rewizor GT lub Subiekt GT) oraz źródła rozrachunku (dekret księgowy, dokument subiekta, zapis w BO i inne) w modułach rozrachunkowych.
  Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
  Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
  Potwierdzenie sald na dany dzień liczone z zapisów na kontach rozrachunkowych (dostępne z poziomu modułu Dekretacja i księgowanie).
  Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
  Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
  Możliwość dekretacji dokumentów kompensacyjnych zrealizowanych. Wymaga wcześniejszego stworzenia schematów importu.
  Upgrade rozrachunków wprowadzonych we wcześniejszych wersjach Subiekta GT: od wersji 1.03 wartością rozrachunku wynikającą z dokumentu handlowego jest cała wartość dokumentu (kwota do zapłaty), a automatyczne dokumenty kasowe są potraktowane jako automatyczne spłaty rozrachunków.

  Środki trwałe

  Ewidencjonowanie środków trwałych z podziałem na grupy KŚT.
  Ewidencjonowanie wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na rodzaje WNiP.
  Możliwość podłączenia w planie kont kartotek stałych ST i WNiP oraz kartotek filtrowanych wg grup KŚT lub rodzajów WNiP.
  Ewidencjonowanie podstawowych operacji na środkach trwałych: przyjęcia (OT), modernizacji (MO), przesunięcia (PT), likwidacji (LT), sprzedaży (ST), nieodpłatnego przekazania (NP) oraz amortyzacji (AM).
  Jednoczesna amortyzacja podatkowa i bilansowa ŚT i WNiP.
  Obsługa metod amortyzacji liniowej i degresywnej oraz możliwość jednorazowego odpisania całego umorzenia w koszty (tzw. amortyzacja jednorazowa).
  Obsługa wzorców planów amortyzacji: miesięcznego, kwartalnego i rocznego.
  Możliwość ustalenia indywidualnych odpisów amortyzacyjnych dla każdego środka trwałego.
  Możliwość automatycznego zadekretowania wszystkich operacji na środkach trwałych, na podstawie wcześniej zdefiniowanych schematów importu.
  Możliwość zbiorczej dekretacji operacji amortyzacji ŚT i WNiP w postaci jednego dekretu księgowego.

  Import i dekretacja kontekstowa

  Automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą funkcji narzędziowej Import (z Subiekta GT,mikroGratyfikanta GT lub z pliku komunikacji) lub dekretacji kontekstowej (wywoływanej z poziomu modułówRewizora GT).
  Wspólne schematy importu dla importu i dekretacji kontekstowej.
  Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji dla 42 typów dokumentów: handlowych, magazynowych, kasowych, bankowych, kompensat, operacji na środkach trwałych, dokumentach płacowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu.
  Możliwość wykorzystania w schematach importu kwot stałych (występujących w dokumentach źródłowych) oraz definiowanych przez użytkownika (uzupełnianych w trakcie dekretacji lub importu).
  Możliwość tworzenia schematów importu i dekretacji jednocześnie do ewidencji VAT i księgi handlowej.
  Rozróżnianie schematów importu dla danego typu dokumentu wg kategorii, transakcji VAT oraz magazynu (dla dokumentów handlowych), ewidencji VAT (dla zapisów w ewidencji VAT), kasy lub banku (odpowiednio dla dokumentów kasowych i bankowych).
  Możliwość powielania schematów importu.
  Możliwość dekretacji kontekstowej dostępnej z poziomu następujących modułów: Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT sprzedaży, Operacje na środkach trwałych, Dokumenty kasowe, Operacje bankowe, Kompensaty oraz modułu specjalnego Dokumenty do dekretacji.
  Trzy sposoby dekretacji kontekstowej: dekretacja z potwierdzeniem (dekret księgowy zostaje otwarty do edycji), dekretacja automatyczna oraz dekretacja wg schematu (przed zadekretowaniem użytkownik wskazuje schemat, wg którego ma zostać zadekretowany dokument).
  Moduł specjalny Dokumenty do dekretacji przeznaczony dla firm pracujących jednocześnie na Rewizorze GT i innych programach linii InsERT GT. W module pojawiają się dokumenty, które księgowy może przeglądać (F9) i dekretować kontekstowo dowolnym sposobem.
  Blokowanie edycji dokumentów w Subiekcie GT, które zostały zadekretowane na kontach rozrachunkowych. Modyfikacja dokumentu możliwa tylko przez wycofanie dekretacji przez księgowego.
  Import dokumentów z Subiekta GT i mikroGratyfikanta GT pracującego na tym samym podmiocie lub z pliku komunikacji wysłanego ze zdalnego Subiekta GT (funkcjonalność przeznaczona dla biur rachunkowych).
  Możliwość określenia sposobu synchronizacji kartoteki kontrahentów podczas odczytywania danych z oddziałów: wg symbolu lub wg NIP-u.

  Kartoteki

  Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców.
  Określenie obsługi numerów analityk dla kontrahentów. Do wyboru są dwa warianty: wspólny numer analityki dla odbiorców i dostawców oraz oddzielne numery analityk dla odbiorców i dostawców.
  Nadawanie kolejnego numeru analityki w edycji pozycji kartotekowej za pomocą klawisza F7.
  Kartoteka wspólników i właścicieli. Wprowadzanie informacji niezbędnych do prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT-5 (sposób naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, udział procentowy, liniowe lub progresywne rozliczanie z podatku dochodowego) oraz danych do deklaracji ZUS (określenie kodu ubezpieczenia, wybór deklaracji, kwoty wypłacanych zasiłków).
  Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe, oddziały ZUS oraz Inne.
  Dla urzędów skarbowych możliwość określenia osobnych numerów rachunków bankowych dla celów podatków PIT, VAT i CIT. Są one wykorzystywane przy drukowaniu przelewów do deklaracji skarbowych.
  Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

  Deklaracje

  Obsługa deklaracji i raportów na potrzeby podatku dochodowego.
  Obsługa deklaracji VAT: VAT-7/7K, VAT-UE.
  Obsługa pozostałych deklaracji związanych z płacami (dostępne w mikroGratyfikancie GT).
  Dla odpowiednich deklaracji i raportów możliwość określenia definicji pól z zapisów wprowadzonych na kontach.
  Możliwość wydruku poleceń przelewu do wyliczonych deklaracji i raportów. Wymagane jest wcześniejsze zdefiniowanie odpowiednich rachunków bankowych w kartotece Instytucji.
  Pełna historia wzorców deklaracji i raportów.
  Zaawansowana funkcja administracyjna: możliwość zmiany sposobu wyliczania każdego pola w każdym wzorcu deklaracji lub raportów (Parametry-Wersje deklaracji).
  Możliwość naliczania danych do deklaracji ZUS: RZA, RCA oraz DRA. Źródłem danych są składki dla wspólników, oraz składki dla pracowników z wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i rachunków do umów cywilnoprawnych.
  Możliwość wysłania wygenerowanego pliku KDU do programu Płatnik. Wymagane jest wcześniejsze określenie nazwy krótkiej podmiotu dla programu Płatnik (Parametry-Dane podmiotu).

  Sprawozdania finansowe i zestawienia

  Osobny moduł Sprawozdania, służący do zarządzania sprawozdaniami finansowymi: definiowaniem, wyliczaniem i wydrukiem.
  Obsługa sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy) oraz raportu z przepływów pieniężnych (liczonych metodą pośrednią i bezpośrednią).
  Definiowanie sprawozdań finansowych na podstawie zapisów na kontach. Definicje są związane z rokiem obrotowym.
  Definiowanie deklaracji i raportów związanych z podatkiem dochodowym za pomocą tego samego mechanizmu. Definicje tych deklaracji znajdują się zarówno w module Deklaracje skarbowe, jak i Sprawozdania.
  Możliwość wygenerowania definicji sprawozdań finansowych w kreatorze wdrożeniowym (na podstawie danych podmiotu) lub przeniesienia ich z innego roku obrotowego (wraz z planem kont).
  Możliwość wydruku definicji sprawozdań finansowych.
  Możliwość jednoczesnego definiowania, wyliczania i wydruku obu wariantów RZSu i PP w danym roku obrotowym. Jeden z wariantów jest ustawiany jako domyślny.
  Ponad 40 standardowych zestawień dostępnych w Rewizorze GT. W tym główne zestawienia finansowo-księgowe: dziennik, ZSO, stan konta, zapisy na koncie, ślad rewizyjny oraz raporty z ewidencji VAT.
  Możliwość tworzenia i podłączania zestawień własnych poprzez zdefiniowanie zapytań w języku SQL. Zestawienia te można definiować w programie lub wczytać z pliku.
  Możliwość podłączania własnych zestawień typu COM.
  Możliwość podłączania zestawień własnych typu XML.

  mikroGratyfikant GT

  Osobny program dołączony do Rewizora GT służący do obsługi płac.
  Możliwość podłączania danych z ewidencji pracowników w planie kont jako kartoteki powiązanej.
  Ewidencja umów o pracę oraz generowanie na ich podstawie list płac z wypłatami.
  Możliwość drukowania przelewów do wypłat.
  Ewidencja umów cywilnoprawnych oraz generowanie na ich podstawie rachunków.
  Podstawowe wydruki płacowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, karta wynagrodzeń, przelew do wypłaty i inne.
  Możliwość generowania dodatkowych deklaracji związanych z płacami i podatkiem dochodowym w kontekście pracowników.
  Możliwość elastycznego definiowania składników płacowych i dodawania ich do umowy o pracę. Na ich podstawie są automatycznie wyliczane wypłaty główne.
  Możliwość importu list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych do Rewizora GT – tworzenie dekretów księgowych.

  Pozostałe cechy

  Rozbudowane parametry i słowniki. Zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
  Możliwość blokady okresu dla całego Rewizora GT: ustawianie daty, poniżej której nie można modyfikować ani wprowadzać nowych zapisów. Funkcjonalność niezależna od zdefiniowanych lat obrotowych i zamykania roku obrotowego.
  Bogate możliwości zarządzania wzorcami wydruku: wzorce stałe i użytkownika, możliwość tworzenia własnych wzorców (powielanie istniejących), możliwość modyfikacji parametrów we wzorcach własnych, możliwość eksportu i importu graficznych wzorców wydruku w formacie Crystal Reports 8.5 i wiele innych.
  Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
  Obsługa programu za pomocą klawiatury.
  Przeniesienie danych z innych systemów finansowo-księgowych firmy InsERT: Rewizora 3 (EURO),Rewizora dla Windows. Możliwość przeniesienia danych do istniejącego podmiotu w systemie InsERT GT (na którym pracuje tylko Subiekt GT, a więc z formą księgowości „nieokreślona”).
  Możliwość usunięcia danych Rachmistrza GT i Rewizora GT z poziomu programu serwisowego (Podmiot-Usuń dane Rachmistrza GT oraz Podmiot-Usuń dane Rewizora GT).
  Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

 • 5

  Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

  Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
  Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.
  Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
  Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.
  Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
  Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
  Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
  Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
  Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2012 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
  Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
  Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
  Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
  Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

  Wspólne cechy dokumentów

  Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
  Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
  Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.
  Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
  Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.
  Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
  Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.
  Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
  Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.
  Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
  Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
  Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
  Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
  Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
  Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
  Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
  Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
  Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.
  Możliwość unieważniania dokumentów.
  Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.
  Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.
  Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.

  Dokumenty sprzedaży

  Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
  Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
  Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
  Sprzedaż towarów poprzez wartość.
  Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.
  Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.
  Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
  Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.
  Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
  Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
  Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.
  Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
  Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.
  Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
  Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
  Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
  Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
  Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.
  Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
  Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
  Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
  Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
  Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
  Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).
  Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.
  Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.
  Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

  Dokumenty zakupu

  Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
  Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
  Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
  Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
  Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.
  Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
  Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
  Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

  Zamówienia i faktury zaliczkowe

  Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.
  Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
  Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
  Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
  Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
  Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
  Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
  Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
  Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.
  Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.
  Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.
  Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.
  Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

  Dokumenty magazynowe

  Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).
  Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
  Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).
  Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
  Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
  Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
  Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
  Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
  Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
  Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

  Finanse i rozrachunki

  Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
  Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
  Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
  Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
  Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
  Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
  Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
  Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
  Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
  Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.
  Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
  Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
  Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
  Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
  Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
  Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.
  Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

  Kartoteki

  Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
  Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
  Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
  Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.
  Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.
  Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
  Możliwość definiowania 8 pól własnych.
  Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
  Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.
  Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.
  Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.
  Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
  Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.
  Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.
  Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
  Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
  Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
  Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
  Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
  Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
  Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
  Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
  Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.
  Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
  Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
  Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.
  Kartoteka wspólników i właścicieli.
  Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
  Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

  Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

  Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.
  Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
  Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
  Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
  Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
  Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.
  Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
  Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.
  Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

  Pozostałe funkcjonalności

  Obsługa deklaracji Intrastat.
  Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
  Definiowanie i generowanie wielu cenników.
  Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
  Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
  Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
  Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.
  Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
  Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
  Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
  Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
  Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.
  Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
  Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
  Obsługa programu za pomocą klawiatury.
  Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
  Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
  Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
  Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub 2012.
  Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).
  Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
  Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
  Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
  Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
  Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

 • 6

  Asseco Business Solutions oferuje sektorowi MSP najnowocześniejszą technologię mobilną, zarezerwowaną dotychczas wyłącznie dla dużych korporacji. Nowy system Asseco WAPRO Mobilna firma WAPRO Mag Mobile 2 to rozwiązanie ułatwiające sprzedaż, które zapewnia zdalny i szybki dostęp do informacji niezależnie od miejsca pobytu użytkownika.

  Aplikacja mobilna występuje w trzech wariantach:
  – dla urządzeń typu smartfon lub tablet z systemem Android od wersji 2.3.5
  – dla urządzeń PDA z systemem Windows Mobile 2003, 5.0, 6.0 lub 6.5
  – dla komputerów z systemem Windows XP, Vista, 7 lub 8

  schemat_mobile2

  Widok handlowca dużej firmy wykorzystującego w codziennej pracy terminale przenośnie nikogo już obecnie nie dziwi. W przypadku mniejszych podmiotów barierą uniemożliwiającą zastosowanie takich rozwiązań był bardzo duży koszt. Zastosowanie nowoczesnych i zaawansowanych technologii mobilnych możliwe było dopiero w przypadku dysponowania budżetem kilkunastu tysięcy złoty na jednego handlowca. Skomplikowany proces wdrożenia i instalacji, dodatkowe koszty miesięcznej obsługi systemu oraz drogie specjalistyczne urządzenia przenośne skutecznie odstraszały małe organizacje od wprowadzania takich rozwiązań.

  WAPRO Mag Mobile 2 marki Asseco WAPRO to oferta dla firm z segmentu MSP, które dostrzegają korzyści z zastosowania technologii mobilnej. Wykorzystując szeroko dostępne możliwości komunikacji takie jak GPRS, internet, nowoczesne komputery osobiste PDA, netbooki i tablety oraz najnowocześniejszą technologię zarówno bazodanową jak i programistyczną, WF-Mag Mobile 2 pozwala małym i średnim przedsiębiorcom wyposażyć swoich pracowników terenowych (zarówno przedstawicieli handlowych jak i vansellerów) w zaawansowane rozwiązania w adekwatnej dla sektora MSP cenie.

  Przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających przedstawicieli handlowych w terenie, WF-Mag Mobile 2 zapewnia zdalny, szybki dostęp do informacji niezależnie od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Stanowi też doskonałe narzędzie dla osób zarządzających, umożliwiając lepszy nadzór nad pracownikami. Doskonale sprawdza się również w automatyzacji obiegu dokumentów podczas pracy kierowców, magazynierów oraz punktów sprzedaży detalicznej, oddalonych od lokalizacji centralnej.

  Dzięki WAPRO Mag Mobile 2 przebywający poza siedzibą firmy pracownik może m.in. zarejestrować i zrealizować zamówienie, wystawić fakturę sprzedaży lub paragon, wystawić dokument magazynowy lub dokonać windykacji należności od klienta.

  Program WAPRO Mag Mobile 2 daje możliwość wyboru platformy, na której odbędzie się instalacja. Użytkownicy mogą korzystać z obu rodzajów urządzeń w połączeniu z jedną bazą centralną. Aplikacja jest przystosowana do pracy zarówno z ekranami dotykowymi jak również umożliwia wykorzystania klawiatury i skrótów klawiszowych znaczenie przyspieszających wprowadzanie danych.

  Wymiana danych może odbywać się w dowolnym czasie za pomocą połączenia z Internetem lub wewnątrz sieci firmowej. Do tego celu można również wykorzystać telefon komórkowy z pakietową transmisją danych. Aplikacja automatycznie nawiązuje połączenie i kończy je w momencie zakończenia przesyłania danych. Podczas replikacji wysyłane są wyłącznie dane, które zostały zmienione w stosunku do bazy centralnej. Dzięki temu transmisja jest bardzo szybka a ilość wysyłanych danych minimalna.

 • 7

  WAPRO Kaper dla Windows jest systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży prowadzenia uproszczonych płac, ewidencji środków trwałych i rozliczenia samochodów. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

  WAPRO Kaper dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

  WAPRO Kaper dla Windows jest wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows – pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.
  Księgowość pod kontrolą

  Program WAPRO Kaper jest aplikacją, która znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak też w małych rodzinnych firmach. Program został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą – nie znając szczegółowo przepisów podatkowych – mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

  Po zainstalowaniu aplikacja jest gotowa do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem wymaga wprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związane np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzaniem zapisów do rejestrów VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

  WAPRO Kaper jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa i na bieżąco aktualizowany zgodnie z jego zmianami, dzięki czemu zwalnia użytkownika z konieczności poznania szczegółowych przepisów możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci jest również z powodzeniem używany przez biura rachunkowe. księgową.
  Bogata funkcjonalność

  WAPRO Kaper łączy w sobie cechy wielu specjalistycznych programów obsługując jednocześnie obszary działalności związane z księgowością, środkami trwałymi, jak też z płacami i umowami cywilnoprawnymi – wszystko zostało zoptymalizowane kątem małych przedsiębiorstw.

  Program został wzbogacony również o gotowe, automatycznie wypełniane formularze deklaracji podatkowych VAT, PIT i NIP ze wszystkimi załącznikami. WF-KaPeR obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej.

  Aplikacja wykorzystuje formularze pochodzące z największej, dostępnej bazy dokumentów elektronicznych w Polsce www.iform.pl

  Firma www.signform.pl sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2000 roku i zawiera już ponad 5 000 wzorów dokumentów oraz pism stosowanych w każdej działalności gospodarczej oraz do użytku prywatnego.
   WAPRO Kaper START

  Obsługa jednego podmiotu, na jednym stanowisku.
  • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji przychodów, rozliczanie dochodów z najmu, swobodne definiowanie rejestrów VAT, obsługa rozrachunków, import danych z programów WF-Mag i WF-Fakturka oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
  • Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)
  • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do pięciu pozycji) wraz z automatami umożliwiającymi poprawną realizację amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych
  • Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego
  • Emisja dokumentów księgowych: dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, wpłat gotówkowych itd.
  • Prowadzenie szeregu własnych kartotek, m.in. własnych klasyfikacji dokumentów
    WAPRO Kaper BIZNES

  Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 oddziałów
  • Obsługa deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej (e-deklaracje)
  • Obsługa dowolnej ilości środków trwałych
  • Rozliczanie dowolnej ilości samochodów
  • Obsługa wynagrodzeń
  • Umowy zlecenia i o dzieło
  • Przelewy wynagrodzeń
  • Rozliczenie podatku dochodowego pracowników, w szczególności deklaracje PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, również w wersji elektronicznej
    WAPRO Kaper BIURO

  Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów.
  • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
  • Eksport wydruków do formatu .pdf
  • Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu
  • Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań
  • Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
  • Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjami

 • 8

  Krótka charakterystyka programu finansowo – księgowego WAPRO Fakir dla Windows

  Program WAPRO Fakir dla Windows jest programem finansowo – księgowym przeznaczonym do obsługi księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych.
  Może być stosowany:

  jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu,
  niezależnie, jako samodzielny program finansowo – księgowy.

  Program wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

  Wieloletni rozwój programu, w dużej mierze oparty o doświadczenia szerokich rzesz jego użytkowników, ukierunkowany jest na:

  pełną automatyzację wszystkich możliwych operacji niewymagających decyzji księgowego. Pozwoliło to obniżyć do minimum pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów w programie,
  udostępnienie w postaci przetworzonej danych finansowo – księgowych, wymaganych w procesach zarządzania firmą.

  Pełna automatyzacja w programie została osiągnięta poprzez udostępnienie między innymi:

  mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków,
  automatów księgujących, ułatwiających proces księgowania standardowych dokumentów,
  mechanizmów automatycznie dekretujących „koszty do rozliczenia w czasie” (np. prenumeraty, abonamenty itp.),
  mechanizmów automatycznych przeksięgowań, przeszacowań (miesięcznych i rocznych),
  mechanizmów automatycznie naliczających różnice kursowe,
  mechanizmów automatycznego, dynamicznego dekretowania importowanych dokumentów (Moduł MAGIK II opisany niżej. Dotyczy pracy programu w systemie Asseco WAPRO),
  moduł tworzenia raportów użytkownika,
  szereg innych mechanizmów poprawiających ergonomię, dokładność i szybkość wykonywanej pracy oraz mechanizmy przyspieszające i ułatwiające dostęp do danych.

  Wykazy podstawowych funkcjonalności programu znajdują się odpowiednio dla wariantów programu na stronach:

  WF-FaKir dla Windows wariant BIZNES
  WF-FaKir dla Windows wariant BIURO
  WF-FaKir dla Windows wariant PRESTIŻ

  natomiast dokładny wykaz różnic pomiędzy poszczególnymi wariantami znajduje się na stronie „Różnice między wariantami”.

  Wraz z rosnącymi wymaganiami stawianymi współczesnej księgowości, do których należą między innymi:

  stały monitoring kosztów, wyniku finansowego, rentowności i rozliczeń inwestycji firmy,
  nadzór nad rozrachunkami, zobowiązaniami i należnościami firmy,
  wykorzystanie danych księgowych do analizy działalności operacyjnej firmy,
  planowanie przyszłych działań operacyjnych, na podstawie aktualnych danych finansowo – księgowych firmy oraz analizie danych historycznych.

  program został wyposażony w wbudowane moduły takie jak:

  tworzenia planów budżetowych wraz z kontrolą ich wykonania,
  rozliczania projektów firmy,
  ewidencjonowania przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez użytkownika miejscach powstawania przychodów i kosztów (tzw. MPK), które niezależnie od możliwości rejestrowania kosztów na kontach księgowych zespołu 5, umożliwiają dodatkowe ich rejestrowanie w innym układzie, w sposób bardziej szczegółowy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne analizowanie rentowności poszczególnych obszarów działalności firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),
  analiza wskaźnikowa, która umożliwia pełną analizę kondycji finansowej firmy (dotyczy wariantów PRESTIŻ i BUDŻET),
  możliwość tworzenia własnych zestawień użytkownika, które umożliwiają tworzenie rozbudowanych zestawień jak na przykład szczegółowych rachunków wyników, analiz rentowności poszczególnych rodzajów działalności firmy i dowolnych innych zestawień opartych o dane finansowo – księgowe.

  Dodatkowo istnieje możliwość poszerzenia możliwości analitycznych systemu poprzez rozbudowanie go o program
  WAPRO Analizy. Po zainstalowaniu programu WF-Analizy na wspólnej bazie z programem WAPRO Fakir dla Windows dodatkowo można uzyskać możliwość wykonywania przekrojowych, wielowymiarowych analiz w postaci czytelnych zestawień tabelarycznych i wykresów, niezbędnych do oceny zmian trendów procesów zachodzących w firmie, analiz porównawczych i innych.

  Program, ze względu na swoją rozbudowaną funkcjonalność, pełną automatyzację operacji księgowych, ergonomię pracy sprawdził się również w pracy w biurach rachunkowych. Potwierdzeniem tego jest lista biur rachunkowych korzystających w swojej codziennej pracy z oprogramowania Asseco WAPRO, które przystąpiły do „Programu dla biur rachunkowych Asseco WAPRO”.

  WAPRO Fakir dla Windows w systemie zarządzania firmą Asseco WAPRO

  Powyżej wymienione zostały wszystkie moduły i funkcje automatyzujące pracę księgowych, w które wyposażony jest
  WWAPRO Fakir dla Windows. Mają one wpływ na przeprowadzane operacje na znajdujących się w programie danych, natomiast poniżej omówimy pełną automatyzację importu i dekretowania danych importowanych do programu z innych aplikacji systemu Asseco WAPRO.
  Linie produktowe systemu do zarządzania firmami Asseco WAPRO

  System do zarządzania firmą Asseco WAPRO składa się z kilku aplikacji, które użytkownicy mogą dowolnie kompletować, zależnie od stawianych swojemu systemowi wymagań. Podzielony jest on na kilka linii produktowych różniących się funkcjonalnością, które dostosowane są do wymagań różnych grup użytkowników. WAPRO Fakir dla Windows występuje w następujących liniach produktowych:

  Asseco WAPRO BIZNES
  Asseco WAPRO BIURO
  Asseco WAPRO PRESTIŻ

  * Opisy linii produktowych znajdują się na stronach dostępnych z powyższych przekierowań.
  Pełna funkcjonalność i automatyzacja współpracy programu WF-Fakir z systemem Asseco WAPRO

  Pełną funkcjonalność i wszystkie zalety programu WAPRO Fakir dla Windows dostępne są podczas pracy programu w systemie Asseco WAPRO. Jest on tak zaprojektowany, aby wszystkie aplikacje wchodzące w jego skład współdziałały ze sobą w sposób jak najbardziej pełny i zautomatyzowany.

  Automatyzacja współpracy systemu polega na możliwości:

  pełnej wymiany danych (w dowolnym momencie) pomiędzy poszczególnymi aplikacjami a programem finansowo – księgowym,
  synchronizacji wspólnych danych – niektórych kartotek (np. kontrahentów, pracowników), rozrachunków i innych,
  automatycznym, dynamicznym dekretowaniu wszystkich importowanych dokumentów.

  Program WAPRO Fakir wyposażony jest w moduł MAGIK II, który jest odpowiedzialny za obsługę importu i automatycznego dekretowania dokumentów. Przy jego pomocy możliwe jest nie tylko proste definiowanie schematów księgowań, ale również definiowanie dekretów warunkowych. Moduł dynamicznie analizuje importowane dokumenty i odpowiednio je dekretuje, wylicza również różnice z zaokrągleń, rozksięgowuje dokumenty a nawet dynamicznie tworzy odpowiednie ich opisy.

  W praktyce oznacza to, że bez wprowadzenia z klawiatury do programu finansowo – księgowego jednego znaku, bez wpisywania danych kontrahentów, w ciągu kilku lub kilkunastu minut, w programie mogą znaleźć się zadekretowane wszystkie dokumenty magazynowe, handlowe i finansowe wystawione w programie WAPRO Mag dla Windows z dowolnie wybranego okresu. A zdarza się, że poza obsługą magazynu, obsługą konwencjonalnej sprzedaży (krajowej i zagranicznej) na kilkunastu a nawet kilkudziesięciu stanowiskach, zarządza on równocześnie sprzedażą wielu handlowców mobilnych oraz kilku sklepów internetowych i ilość zarejestrowanych dokumentów jest bardzo duża.

  W praktyce, księgowym pozostaje tylko sprawdzenie zaimportowanych dokumentów i ich zatwierdzenie. Import dokumentów może być przeprowadzany z dowolną częstotliwością, wobec tego dane zaksięgowane w programie finansowo – księgowym mogą być zawsze aktualne.

  Osiągniecie pełnej integracji i funkcjonalności uzależnione jest w dużym stopniu od zastosowanej przez użytkownika konfiguracji swojego systemu.

  W dalszej części przedstawimy podstawowe informacje na temat różnic w funkcjonalności systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO, przy różnych konfiguracjach instalacji. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w „Podręczniku użytkownika. Oprogramowanie dla firm Asseco WAPRO”.
  Konfiguracja systemu Asseco WAPRO a różnice w funkcjonalności systemu.

  Poszczególne aplikacje systemu zarządzania firmą Asseco WAPRO, zależnie od wymagań użytkownika, mogą być instalowane:

  W jednej, wspólnej bazie danych (struktury wszystkich programów znajdują się w jednej bazie danych),
  W rozłącznych bazach danych (struktury wszystkich programów znajdują się w oddzielnych, niezależnych bazach danych).

  W zależności od powyżej opisanych przypadków, import danych do programu finansowo – księgowego będzie odbywać się:

  Praca na rozłącznych bazach danych – okresowa wymiana danych za pośrednictwem plików danych,
  Praca na wspólnej bazie danych – wymiana danych w dowolnym momencie („na żądanie”) w obrębie bazy danych bez pośrednictwa plików danych.

  Synchronizacja wspólnych danych, która obniża ogólny nakład pracy w firmie na wprowadzanie dokumentów i danych do systemu (dane są wprowadzane tylko jeden raz, nie trzeba ich powielać) możliwa jest tylko w przypadku pracy na jednej, wspólnej bazie danych.

  Jak z tego wynika, pełną funkcjonalność systemu Asseco WAPRO można osiągnąć przy instalacji całego systemu w jednej, wspólnej bazie danych.

 • 9

  Program WAPRO Mag dla Windows (SQL) przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cenników, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia analizę przepływu towarowego, poprzez możliwość tworzenia różnorodnych zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

  Wbudowany moduł zamówień pozwala na sprawne zarządzanie zapasami magazynowymi, a moduł rozrachunków i dokumentów finansowych, zapewnia rozliczanie i kontrole stanu płatności w oparciu o raporty kasowe i bankowe. Program w linii PRESTIŻ przystosowany jest do obsługi transakcji wewnatrzwspólnotowych oraz transakcji walutowych (sprzedaż/zakup, cenniki walutowe). Dodatkowo w tej linii system zawiera moduł produkcji pozwalający na sprawna kompletacje produktów z użyciem zamienników oraz moduł CRM – prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający rejestracje zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem.

  WAPRO Mag dla Windows (SQL) jest wynikiem połączenia dotychczasowych, bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Nowa wersja programu jest w pełni zintegrowana i kompatybilna ze środowiskiem oraz interfejsem Microsoft Windows. Może pracować pod kontrolą Windows XP SP 3/Vista/Windows 7/Windows Server 2003/ Windows Server 2008 maksymalnie wykorzystując zalety tych systemów operacyjnych.

  WAPRO Mag dla Windows – program do faktur, program magazynowy a może program do zarządzania sprzedażą?

  Program „WAPRO Mag dla Windows” jest centralnym elementem oprogramowania dla małych i średnich firm produkowanego przez Asseco WAPRO. Projekt podziału funkcjonalnego pomiędzy poszczególnymi aplikacjami systemu wymaga, aby program WF-Mag dla Windows w pełni obsługiwał wszystkie operacje związane z działalnością handlową firm. W związku z tym składa się z kilku modułów, które często w podobnych systemach innych producentów wydzielone są w oddzielnych jednostkach produktowych.

  WAPRO Mag dla Windows składa się trzech podstawowych modułów:

  modułu zarządzania magazynem – moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej oraz zarządzania gospodarką magazynową firmy. Posiada wszystkie narzędzia potrzebne do pełnej automatyzacji pracy osób obsługujących magazyn.
  modułu zarządzania sprzedażą – moduł przeznaczony jest do wspierania i automatyzowania wszystkich procesów związanych z transakcjami sprzedaży przeprowadzanymi przez firmy począwszy od ustalenia i kontroli właściwej polityki cenowej (cenniki) poprzez wystawianie i kontrolę stanu realizacji zamówień, wystawianie dokumentów handlowych kończąc na raportach osiągniętych przychodów, zysków czy rentowności firmy.
  Moduł zarządzania sprzedażą wyposażony jest w wiele mechanizmów automatyzujących pracę zarówno osób związanych z fizycznym obrotem towarowym jak i osób dokumentujących ten obrót. Fakturowanie czy wystawianie innych dokumentów sprzedaży może zostać do maksimum zautomatyzowane przy zastosowaniu urządzeń współpracujących z WAPRO Mag dla Windows (PRESTIŻ oraz PRESTIŻ PLUS) oraz przez mechanizmy samego programu jak na przykład automatyczne naliczanie cen sprzedaży zgodne z ustalonymi wcześniej zasadami, cennikami czy też np. mechanizmu seryjnego wystawiania faktur. Program wyposażony jest w moduł sprzedaży detalicznej automatyzujący i upraszający pracę punktów sprzedaży detalicznej.
  moduł finansowy – w skład tego modułu wchodzą rejestry operacji bankowych, kasowych, rozrachunków z kontrahentami. Jest uzupełnieniem wyżej wymienionych modułów, umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

  Jak widać program WAPRO Mag dla Windows stanowi kompletną aplikację obejmującą swoim obszarem działania wszystkie aspekty działalności handlowej firmy. Opcjonalnie można rozszerzyć funkcjonalność programu o obsługę tzw. sprzedaży mobilnej oraz na platformie internetowej abStore, która jest w pełni zintegrowana z WAPRO Mag dla Windows oraz z zewnętrznymi usługami np. portalem aukcyjnym allegro. Więcej informacji znajdziesz na stronie produktu www.abstore.pl.

  WAPRO Mag dla Windows jest dostępny w czterech wariantach:

  wariant START – przeznaczony dla jednoosobowych mikroprzedsiębiorstw, firm rodzinnych gdzie podstawową funkcja programu jest fakturowanie prostej sprzedaży towarów, produktów, wyrobów (wystawianie dokumentów sprzedaży) w małym sklepie czy kiosku. W takich przypadkach cenioną zaletą programu jest pełna automatyzacja sprzedaży (połączenie zarządzania magazynem z obsługą procesu sprzedaży). Jest to istotna cecha programu ponieważ w firmach tego typu większość operacji wykonuje jedna osoba, która często jest magazynierem, sprzedawcą, kasjerem a czasem także właścicielem firmy.
  wariant BIZNES – przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają już obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie czy punktu sprzedaży detalicznej. W tego typu firmach, o bardziej złożonej strukturze organizacyjnej, od wariantu BIZNES istotne stają się dla firm użytkujących program WAPRO Mag dla Windows moduły zarządzania sprzedażą. Na przykład możliwość ustalania „polityki cenowej” firmy, cenników, akcji promocyjnych np. przez osoby kierujące Działem Sprzedaży, która następnie jest automatycznie realizowana i kontrolowana przez program w momencie wystawiania faktury czy innego dokumentu sprzedaży.
  wariant PRESTIŻ – przeznaczony dla kilkudziesięcioosobowych, średnich firm posiadających wiele oddziałów, filii, sklepów na terenie kraju. Wariant PRESTIŻ wspiera obsługę wewnątrz unijnego oraz poza unijnego obrotu towarowego. Wariant PRESTIŻ jest kolejnym rozszerzeniem funkcjonalnym programu. Przewidziany jest dla najbardziej wymagających odbiorców systemu, poza wieloma rozszerzeniami funkcjonalnymi posiada większe możliwości kontroli i analizy rentowności. Wariant ten posiada także Moduł Akcyzowy do obrotu wyrobów węglowych, pozwalający automatycznie tworzyć Dokumenty Dostawy oraz deklarację AKC-WW.
  wariant PRESTIŻ PLUS – posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ i przeznaczony jest dla użytkowników o specyficznych wymaganiach. Wariant PRESTIŻ PLUS umożliwia praktycznie dowolną rozbudowę struktur bazy danych.
  Moduł tabel dodatkowych ma umożliwić rozszerzenie zakresu domyślnie przechowywanych danych / informacji przez standardową wersję programu, o specyficzne dane. Moduł gniazd rozszerzeń umożliwia modyfikowanie programowe standardowych operacji dostarczanych w programie, dodawanie własnych procedur a także tworzenie całych funkcjonalnych modułów.
  Dodatkowo wariant ten umożliwia wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów raportowania w technologii SQL Server Reporting Services.

  Więcej szczegółów dotyczących różnic znajduje się w tabelarycznym wykazie różnic pomiędzy wariantami .

  Współpraca ze sklepem internetowym abStore

  Program WAPRO Mag pozwala na pełną integrację z platformą e-commerce abstore już w wariancie START. Współpraca pozwala przesyłać dane z WAPRO Maga do sklepu oraz w odwrotnym kierunku. Platforma e-commerce abstore dostosowana jest także do współpracy z zewnętrznymi platformami takimi jak porównywarki cenowe czy platforma aukcyjna Allegro.

  Dzięki dwukierunkowej wymianie danych użytkownik może z poziomu sklepu abStore wystawiać aukcje allegro oraz tworzyć ich szablony jak również zakończone aukcje pojawią się w sklepie jako zamówienia klientów a w konsekwencji jako zamówienia w WAPRO Mag dla Windows.

  Program dla każdej firmy

  Różnice miedzy wariantami programu WAPRO Mag są na tyle duże, że program ten wykorzystują z powodzeniem zarówno małe jednoosobowe firmy jak i duże firmy z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) posiadające wiele oddziałów, filii czy też punktów sprzedaży detalicznej.

  W małych i średnich firmach program WAPRO Mag dla Windows (w wariantach BIZNES i PRESTIŻ) postrzegany jest jako program magazynowy lub jako program do zarządzania sprzedażą natomiast w mikroprzedsiębiorstwach wykorzystywane są najczęściej jego podstawowe funkcje i w związku z tym postrzegany jest jako program do faktur lub innymi słowy program do fakturowania (czasem z dopiskiem „z magazynem”).
  Jest to duże uproszczenie, które dewaluuje pełne możliwości tego wariantu podkreślając jedynie jego najczęściej wykorzystywaną w codziennej działalności funkcję wystawiania faktur (obsługa magazynu odbywa się automatycznie w tle).

  W rzeczywistości program WF-Mag dla Windows pełni wszystkie te funkcje, przeznaczony jest zarówno do zarządzania sprzedażą jak i magazynami w firmach o różnych profilach prowadzonej działalności od handlowych poprzez handlowo – usługowe do produkcyjnych.

  Jest to jedna, spójna aplikacją, której celem jest wspieranie użytkowników we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności handlowej. Jego wszechstronność powoduje, że może wspierać działalność firm tak różniących się wielkością i obszarem działania.
  WF-Mag dla Windows jako element systemu do zarządzania firmą

  Asseco WAPRO jest producentem oprogramowania dla firm często określanego również jako systemy do zarządzania firmami. Dla różnych firm, różnej wielkości wymagania od takiego systemu są różne.

  Rozbudowując zestaw o na przykład odpowiedni program finansowo księgowy:

  WAPRO Fakir dla Windows – w przypadku firm prowadzących księgowość w formie pełnej księgowości (tzw. księgi handlowe) lub
  WAPRO Kaper dla Windows – w przypadku firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów (KPiR)

  powstanie najprostszy system do zarządzania firmą, spełniający wymagania najmniejszych firm, o prostej strukturze organizacyjnej.

  Dodając kolejne komponenty spośród produktów oferowanych przez Asseco WAPRO oraz wybierając odpowiedni wariant programów (linię produktową), system taki będzie w stanie spełnić wymagania także znacznie większych i rozbudowanych organizacyjnie firm. Więcej szczegółów na temat dla kogo dedykowane jest oprogramowanie dla firm Asseco WAPRO znajduje się w Strefie użytkownika w portalu www.wapro.pl/wapro.

  Znajdują Państwo tam również sugerowane zestawy produktów dla firm różnej wielkości, dla:

  mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy mające status jednoosobowej działalności gospodarczej oraz małe rodzinne przedsiębiorstwa.
  małe firmy – posiadające od kilku do kilkunastu stanowisk pracy i zatrudniające kilkunastu pracowników.
  średnie przedsiębiorstwa – w tym firmy posiadające oddziały, filie czy osobne punkty sprzedaży oraz złożoną strukturę organizacyjną.

 • 10

  Programy Asseco WAPRO to komplet aplikacji do zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, wspierający pracę działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr oraz pracowników mobilnych. Oprogramowanie Asseco WAPRO można wykorzystać w każdej branży, systemy cechuje prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. Programy są stale rozwijane i udoskonalane zgodnie z rosnącymi potrzebami Klientów, aby stanowiły nowoczesne narzędzia do zarządzania współczesną firmą.

  Od początku istnienia marki (1994 r.) z programów Asseco WAPRO skorzystało już ponad 68 tysięcy firm, a liczba sprzedanych licencji oprogramowania przekroczyła ćwierć miliona.

  Zarządzanie firmą w oparciu o programy Asseco WAPRO cechuje:

  wysoka jakość relacji z klientami
  wygodne i sprawne kontakty zewnętrzne
  ład, porządek oraz automatyzacja pracy
  pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych

  Oprogramowanie Asseco WAPRO to:

  Optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa
  Obniżenie kosztów zarządzania dzięki automatyzacji pracy
  Możliwość precyzyjnego planowania i bieżącej kontroli stanu finansów firmy
  Wyższa jakość obsługi klienta
  Ułatwienie ekspansji na nowe rynki
  Dostęp do nowoczesnych technologii mobilnych
  Pomoc dla początkującego biznesmena

  Wybór programu

  Systemy Asseco WAPRO dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości firm. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na Asseco WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linii PRESTIŻ wyposażonej w możliwości analiz. Linie produktowe pozwalają na wybór najodpowiedniejszego pakietu do zarządzania, zgodnie z wielkością i potrzebami firmy.

  Rozbudowa

  Wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa istnieje możliwość zwiększenia funkcjonalności programów i przejścia do bardziej zaawansowanej linii a także rozbudowania użytkowanego systemu informatycznego Asseco WAPRO poprzez dokupienie licencji na kolejne stanowiska. Programy, które pracowały dotychczas na pojedynczych stanowiskach, można w zależności od nowych potrzeb rozbudować tak, aby współpracując między sobą tworzyły kompleksowy system do zarządzania firmą.

  Zalety oprogramowania Asseco WAPRO

  Kompleksowość i bogactwo funkcjonalne kompletu oprogramowania
  systemy WF-Mag i WF-Mag Mobile 2
  systemy WF-Mag i WF-CRM
  systemy WF-FaKir, WF-bEST i WF-GANG
  systemy WF-Mag, WF-FaKir i WF-Analizy
  Niskie koszty zakupu i wdrożenia oprogramowania
  Rozwiązania „wszystko w jednym”
  Skalowalność oprogramowania
  mechanizm tabel dodatkowych i gniazd rozszerzeń
  Wspieramy niestandardowe potrzeby klientów
  mechanizm tabel dodatkowych i gniazd rozszerzeń
  zintegrowane Środowisko Rozwoju
  Kompletne rozwiązanie od jednego producenta
  Wysoka jakość programów

  Bezpieczeństwo

  Programy Asseco WAPRO pozwalają na ochronę danych przed dostępem osób niepowołanych poprzez możliwość zdefiniowania systemu haseł i identyfikacji użytkownika. Aplikacje wyposażone są w moduł do kontroli i autokorekty danych oraz w mechanizm tworzenia skompresowanych zapasowych kopii.

 • 11

  Comarch jest producentem rozwiązań informatycznych oraz integratorem. Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych produktów i rozwiązań, z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi uzupełnianych najwyższej jakości usługami. Comarch zdobył doświadczenie w najważniejszych branżach (w telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usługach, infrastrukturze IT, administracji publicznej, przemyśle, służbie zdrowia, a także w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) dzięki projektom zrealizowanym dla największych polskich i światowych marek.

 • 12

  InsERT S.A. jest krajowym liderem (pod względem liczby sprzedanych licencji) wśród producentów oprogramowania komputerowego dla małych i średnich firm. Od początku działalności sprzedaliśmy ponad 500 tys. licencji, wspierając swoimi systemami ponad ćwierć miliona przedsiębiorstw. Pojedyncza licencja do naszych programów umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach, co oznacza, że codziennie na systemach Insertu pracuje kilkaset tysięcy użytkowników.

  Insert tworzy programy przyjazne dla użytkowników i stara się, aby spełniały one ich oczekiwania, były intuicyjne i proste w obsłudze, a jednocześnie zawierały wszelkie funkcje, jakich wymaga się od systemów sprzedaży, księgowych, finansowych czy kadrowo-płacowych. Programy są skierowane do menedżerów, kadrowych, samodzielnych księgowych, biur rachunkowych, właścicieli sklepów, hurtowni, sieci handlowych, firm produkcyjnych z własną siecią sprzedaży i wielu innych użytkowników.

  Produkty Insertu, tworzone przez zespół kilkudziesięciu doświadczonych programistów, są cenione za:

  intuicyjność i prostotę obsługi;
  bogatą funkcjonalność;
  niezawodność;

 • 13

  Ogólne

  unikalny i elastyczny model wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
  łatwe ustawianie i przełączanie kontekstu pracy większości modułów – wybór pomiędzy wszystkimi pracownikami, precyzyjnie zdefiniowaną grupą lub wybranym pracownikiem;
  strona główna programu prezentująca oprócz sumarycznego podliczenia miesiąca pomocne komunikaty o zaległych i niewykonanych czynnościach;
  nowoczesny interfejs programu nastawiony przede wszystkim na wygodę pracy użytkownika;
  system przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

  Kadry

  rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i wiele innych);
  biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych);
  ewidencja notatek o pracowniku oraz raportowanie o podstawowych operacjach wykonywanych na danych osobowych pracownika (kto, kiedy i co robił);
  ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń (wiele definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub indywidualne składniki płacowe);
  planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
  ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów);
  definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
  ewidencja treści (do wydruku) umów o pracę, cywilnoprawnych, rachunków i innych dokumentów kadrowych.

  Karta pracy

  rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
  ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i wiele innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
  ewidencja ekwiwalentów za urlop;
  ewidencja akordów i prowizji (stawki liniowe i progresywne) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
  ewidencja dowolnych naliczeń i potrąceń rozliczanych zbiorczo w wypłatach;
  ewidencja potrąceń komorniczych.

  Płace

  rozbudowane składniki płacowe (naliczenia, potrącenia, składniki parametryczne, składniki definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości parametryzacji);
  definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń;
  naliczanie wypłat na podstawie definicji w umowie lub definicji globalnych (ewidencji składników płacowych);
  rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac;
  rozbudowany analizator wypłat;
  ewidencja rachunków do umów cywilnoprawnych, rachunki dopisywane ręcznie lub generowane zbiorczo na podstawie harmonogramów;
  rozliczanie akordów, prowizji oraz wybranych nieobecności w rachunkach do umów cywilnoprawnych;
  drukowanie i ewidencjonowanie przelewów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników oraz dla instytucji (urzędów skarbowych i innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi pracowników).

  Inne

  ewidencja instytucji (urzędów skarbowych, oddziałów ZUS oraz innych instytucji powiązanych ze składnikami płacowymi);
  ewidencja wspólników i właścicieli umożliwiająca naliczanie składek ubezpieczeniowych oraz dopisywanie informacji o świadczeniach i przerwach (dla deklaracji RSA);
  naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40);
  generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych (ZUA, ZZA, ZWA, ZCZA, ZCNA) i rozliczeniowych ZUS (RCA, RZA, RSA, DRA);
  współpraca z programem Płatnik;
  ewidencja i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Profesjonalne usługi informatyczne

Profesjonalne usługi informatyczne są dostępne dla każdego. Sprawdź sam! Skontaktuj się już dziś 535 50 53 59
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Kliknij [TUTAJ] aby nie wyświetlać więcej tej informacji.